Ferőző betegségek - A szervezet ellenállóképessége

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

"A fertőző betegségek ellen való küzdelemben tehát a hangsúly sokkal kevésbé a baktériumok elpusztításán van, hanem inkább azon, hogyan lehet a szervezet ellenállóképességét növelni. A baktériumok kipusztítása tökéletesen nem lehetséges, különösen éppen a legelterjedtebb fertőző betegségnél, a tuberkulózisnál, amelynek baktériumai úgyszólván mindenütt jelen vannak.

Ezen az uton eredményes küzdelmet elsősorban csak olyan esetekben lehet folytatni, amikor a harcot nem maguk ellen a láthatatlan kicsinységü mikroorganizmusok ellen folytatjuk, hanem azok ellen a jóval nagyobb élőlények ellen, amelyek a fertőzést közvetítik. Így például a pestis elleni küzdelemben nagyon fontos a patkányok irtása, amelyek a pestisre nagyon hajlamosak és megbetegedve tovaterjesztik a betegséget. Valamint a malária elleni küzdelem is sikerrel kecsegtet, mert a szúnyogokat, amelyek a fertőzést egyik emberről a másikra viszik, ki lehet irtani azáltal, hogy a fejlődésükhöz nélkülözhetetlen állóvizeket lecsapolják, vagy másképpen alkalmatlanná teszik a szunyogok szaporodására.

Járványokban fellépő fertőző betegségek esetén is fontos, például koleránál, a kolerás beteg ürülékében hemzsegő fertőző baktériumok elpusztitása, de itt már fontos ezenkívül az, hogy ne bízzunk az összes baktériumok elpusztításának a lehetőségében, hanem az egyéni védekezés terén is tegyük meg a lehetőt, egyrészt, hogy lehetőleg ne kerüljünk közvetlen érintkezésbe a kolerás beteg váladékaival, de másrészt, és ez talán még fontosabb, igyekezni kell szervezetünket olyan épen és olyan erőbeli állapotban tartani, hogy a baktériumok alulmaradjanak a szervezettel folytatott küzdelemben.

A kolerabacillusok ellen a leghatásosabb védőeszköz a normális gyomornedv, mivel a fertőzés mindig a gyomor utján történik, s az egészséges gyomor nedve könnyen elpusztítja a baktériumokat. Önfeláldozó kísérletezők nagymennyiségű kolerabaktériumot nyeltek le és nem lett semmi bajuk, mert a gyomruk egészséges volt. „A legjobb védelem mindig az, ha bátran harcoljuk az élet harcát, erősítjük a testet, hogy ellenállóvá legyen, és maradjon is." (Prof. Rohenbach.) "Nem szabad azt hinni, hogy a bacillusvadászatnak eredményei lehetnek. Valószínűleg sikerülni fog ugyan egynéhány forrást betömni, de sohasem sikerülhet valamennyi mikroorganizmust elpusztítani. Az ember és a baktériumok közötti küzdelem elsősorban azon múlik, hogy ne "a bacillusok emésszenek meg bennünket, hanem mi emésszük meg a bacillusokat." (Prof. Forel)

"A fertőző betegségek elleni küzdelemben nem a baktériumpusztitó szerecskék, hanem a természetnek minden fölött uralkodó erői a mi szövetségeseink. A napsugár, amely sötét nedves pincehelyiségbe bevilágít, a tört ablaküveg, amely utat nyit a friss levegőnek, néhány óra alatt több munkát végeznek, mint a leghatásosabb dezinficiáló szerek, és nem feledkeznek meg legelrejtettebb szögletről sem. A nedves, sötét, oxygénszegény, stagnáló, elhasznált levegővel teli lakásokban buján tenyésző mikroorganizmusokat, az éjjelnek, csatornának, a mocsárnak és a rothadásnak egész mérges flóráját és faunáját — mint varázsütéssel pusztít el gyakran egyszerre a világosság, a levegő, a viz, az elektromosság, nagy megrázkódtatás stb. Nem egy járványnak vetett végett hirtelen egy vihar, a nap kisütése, záporeső, zivatar, hóesés, vagy földrengés.

Természetesen nem kell bevárni, amig egy ilyen természeti esemény bekövetkezik és átveszi a higiénikusok és a hatóság munkáját. A higiéné sikerrel leginkább biztató feladata nem a bacillusok elpusztításának sikertelen kísérletében áll, hanem az egészség természetes okainak szaporításában. A betegség oka hatástalanná válik, minél ellenállóképesebb az a talaj, amelyen fejlődni akar, vagyis az ember. Világosság, levegő, viz, mozgás és megfelelő táplálkozás ilyen alapfeltételei az egészségnek." (Prof. Winternitz)

(Az egészség enciklopédiája – Dr. Madzsar József egyet. m. tanár)