Fertőző betegségek - A fogékonyság (diszpozíció)

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   "Az emberi test védő szerkezetei azonban nem minden embernél működnek egyformán hatásosan a baktériumok ellen. Mindaz, ami a test egészségi állapotát rontja, diszponál a fertőző betegségekre, mert a természetes védőerők működése gátolva van, vagy egészen meg is szűnik. Például a gyomorhurut, amely a gyomornedv rendes elválasztását gátolja, megkönnyíti a baktériumok behatolását a gyomorfalon át. Ezért olyan fontos például kolera idején a rendes emésztés és ezért kapják meg a kolerát könnyebben a gyomorhurutban szenvedők, különösen a krónikus alkoholisták. De magának a vérnek védőképessége is csökken az egészség és életerő romlásával, szintén beáll a diszpozíció, amikor is már kisebb mennyiségű és kevésbé virulens baktériumok is betegségeket okozhatnak.

   Ilyenformán a fertőző betegségek főoka a gyönge szervezet, a bacillusok csak mint alkalmi okok szerepelnek, amint azt Rosenbach tanár a következőképpen foglalja össze: „Nem az a veszedelem, hogy itt van az ellenség (a bacillus) - hiszen különben valamennyiünknek tönkre kellene mennünk, - hanem az a baj, hogy olyan körülmények között élünk, amely számunkra kedvezőtlen, ugy hogy táptalajul szolgálunk ellenségeink számára. A testünk nem tud ellenállani, ugy hogy a baktériumok megtelepednek és elszaporodnak a beteg test rovására. A baktériumok működése bizonyos betegségek keletkezésével elválaszthatatlanul összefügg, de mégis csak akkor lesz a betegség okává, hogyha megvan a kedvezőtlen előfeltétel, a gyönge és gyöngült szervezet. Éppen ezért, minden félreértés elkerülésére helyesebb volna, ha nem használnók az ok kifejezést a baktériumok szerepének meghatározására, hanem azt mondanók: az ok a gyönge szervezet, a megbegedésre a lökést adja csak meg bizonyos organizmusok jelenléte."

   Hasonlóképpen fejezi ki magát Hüppe tanár: „Testünk állapota, a diszpozíció a döntő és a betegségokozó baktériumok csak akkor hozhatnak létre betegséget, ha megvan arra a hajlam. A betegség okai mindig belsők. A baktériumok csak a kiváltók. Ehhez tartozik még a harmadik feltétel, az ok és a kiváltó ok találkozása. Ha e három feltétel közül csak egy is hiányzik, akkor nem jön létre a betegség."

   „Nem a fertőzés hordozói (a baktériumok) a betegség valódi okai, hanem mindazok a tényezők, amelyek alkalmasak arra, hogy a baktériumok hatalmát növeljék, virulenciájukat teljes hatásúvá fejlesszék, mint nehéz betegségek, nemi kicsapongások, tulbő és kényelmes élet, tulerőltetés, fizikai, erkölcsi és anyagi nyomorúság, - mind csupa olyan ok, amelyek többnyire a túlzott szeszfogyasztásból származnak", mondja prof. Legrain."

(Az egészség enciklopédiája – Dr. Madzsar József egyet. m. tanár)