Betegápolás - A betegszoba takarítása

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

    "Ami a betegszoba takarítását illeti, az a legfontosabb, hogy benne soha semmiféle por ne legyen. Mivel pedig a szőnyegek, függönyök és kárpitozott bútorok porfogók, sohasem szabad őket a betegszobában megtűrni. Az ezek­ből folyton áramló por izgatja a lélegzési szerveket és igy nem meglepő, ha a beteg az ilyen szobában elkezd köhögni.

Akárhányszor nemcsak maga a por ártalmas, hanem károsak azok a fertőző csirák is, amelyek hozzá­tapadnak. Elméletileg legjobb volna, ha a szoba falát olajfestékkel vonnák be, mert ezt könnyen lehet lemosni, ámde azért még sem tarthatjuk meg­felelőnek, mert az olajfestés meggátolja a falaknak a pórusokon keresztül való szellőzését. Éppen igy megakadályozza a szobának természetes uton való szellőzését a tapétázás, vagyis a falaknak papírral való bevonása is. Ilyen körülmények között maradjunk meg a régi szokás, tudniillik a mesze­lés mellett. Ez, nemcsak hogy elpusztítja a falra tapadó fertőző anyagokat, hanem mivel a fehér falon rögtön meglátszik minden por, szenny és piszok, egyúttal idején figyelmeztet bennünket az ujabb meszelés szükségességére.

Nem szabad reggel nagyon korán kezdeni a takarítást, lehetőleg várni kell vele addig, mig a beteg a reggelijét el nem fogyasztotta. Takarításnál ügyelni kell arra, hogy a port fel ne kavarjuk. Ez pedig, ha a takarítás söpréssel történik, el nem kerülhető. Nem szabad tehát söpörni, ellenben a linoleummal letakart padlót fel kell mosni vizes ruhával, illetve nedves ruhával végig kell törölgetni. A fabútort és az asztallapokat is igy kell takaritani. A törlő­ruhát nem szabad mindig ugyanabba a dézsa vizbe mártani, mert igy tulaj­donképpen egyéb sem történnék, minthogy a port vagy legalább is ennek egy részét visszakennék a padlóra vagy a bútorra. Ha az orvos bármely okból megengedhetőnek találná a söprést és a bútoroknak száraz ruhával való letörlését, akkor ezt napjában többször is meg kell ismételni teljesért kitárt ablakok mellett. Ilyenkor aztán arra is nagyon kell vigyázni, hogy mikor a port a törlőruháról lerázzuk, annak egy része vissza ne szálljon a betegszobába.

Ha a beteg nem engedné meg vastag szőnyegeinek ágy- ablak- és ajtófüggönyeinek eltávolitását és ragaszkodnék hozzá, hogy ezek betegsége tartama alatt is szobájában maradjanak, akkor ezeket naponkint nagyon alaposan ki kellene porolni. Legjobb ilyen esetben porszívót alkal­mazni, amely a célnak nagyon jól megfelel és most már aránylag olcsó áron bármely magánháztartás által is beszerezhető. Különben pedig tudni kell, hogy ahol ablakfüggöny alkalmazására okvetlenül szükség van, leg­jobb ezt egyszerű, könnyű és mosható szövetből készíteni."

(Az egészség enciklopédiája - Dr. Bród Miksa orvos)