Szabad levegő, fürdés

Hol tartott az orvostudomány az 1800-as években? Mennyit tudtak az emberi testről, az egészséges életmódról, a gyermek fejlődéséről? Mi volt a gyakorlat a betegségek megelőzésében, gyógyításában? Mik voltak a leggyakoribb betegségek és az elsősegélynyújtás irányelvei? Ezekre és még sok egyéb kérdésre kaphatunk választ sorozatunkban.

"A szabad levegőn való tartózkodásra minden korú gyermeknél igen nagy súlyt kell helyezni. Hároméves koráig gyalogsétára nem igen mehet, kocsiban kell tehát jólevegőjü helyre vinni, kocsiban marad a téli hideg idő­ben, kivesszük a kocsiból és ugrálni, futkosni engedjük, ha nincs oly hideg, hogy a talajról felfázhatna. Ide-oda való futkosás, ugrándozás az egészsé­ges gyermeket nem fárasztja, ellenben még hároméves koron tul is fá­rasztja a gyermeket az egyenletes séta, ezért hatéves korig félórás sétautak­kal elégedjünk meg, megfelelő pihentetés után az ilyenek többször meg-ismételhetők 24 órában. Mihelyt a gyermek járni kezd figyeljük meg járását, állapittassuk meg orvossal, hogy nincs-e lúdtalpa, nincs-e más rendellenessége, hogy ez ellen idejében megtegyük, amit szükséges, igy a ké­sőbbi kornak sok kellemetlenségétől óvhatjuk gyermekeinket, ezzel a leg­több gyermekkori gerincoszlop elferdülésnek (iskolai elferdülés) elejét vehetjük.

A gyermek nappali pihenését nyitott ablakoknál tartsa, éjszakán át is állandóan szellőződő szobában legyen, a külső hőmérsék szerint vagy tárt ablakoknál, vagy legalább rést hagyva az ablakban. Ha a gyermek öltözé­kével kellőképpen védve van a lehűlés ellen, akkor nagyobb hideget is tar­tósan elbir, a szabad levegő egészségére csak előnyös lehet. Korlátozni vagy mellőzni csak akkor fogjuk egyénenkint a szabad levegőn való tartózko­dást, ha a gyermek lázas, ha légzőszervei hurutus megbetegedésekre hajla­mosak és szeles időt, különösen poros helyen nem tűrnek, vagy ha az atmoszféra nagyon ködös. Nagyobb, némileg már hozzáedzett gyermekeket ilyenkor sem kell feltétlenül szobában tartani.

Azon időtől kezdve, amikor a gyermek már járni kezd, mindenhez hoz­záér és jobban piszkolódik, a reggeli fürdő helyett este fürösztjük, illetve legcélszerűbben fürdőben mossuk tisztára, hogy igy kerülhessen az ágyba és reggel arcát, mellét, hátát szobában állott vízzel lemossuk, illetve ledör­zsöljük. Öt-hatéves korig teszünk igy, azután a mindennapos fürdés elma­radhat, a gyermek este csak mosakszik és egész fürdőt kétszer hetenként elegendő vétetni. A reggeli hidegvizes ledörzsöléseket akkor már egészen hideg vízzel végeztetjük. Fogmosás fogkefével akkor veszi kezdetét, ami­kor a gyermeknek már legalább tizenhat foga van. Kétszer naponta, reggel és este lefekvéskor végeztessük a fogmosást. Elegendő, ha kissé melegített tiszta vizet, vagy valamilyen közömbös szájvizet használunk erre a célra. Minden étkezés után kissé melegített vizzel öblíttessük a szájat, ez ugy tar­tozzék a gyermek kötelességszerű teendői közé, mint a kézmosás az ét­kezés előtt.

A gyermek bélműködését kisérjük mindig figyelemmel, ez a csecsemő­koron tul is mindaddig szól, mig a gyermek az ezirányu rendetlenségeket, vagy rendellenességeket maga nem jelzi. A gyermeket fiatal csecsemőkorától fogva ugy kell szoktatni, hogy bélműködése egy napra se maradjon ki; nap­nap után ugyanabban az órában kell a gyermeket edényre ültetni azon fel­szólítással, hogy végezni próbáljon, ha ilyen irányú kísérlete 5 percig siker­telen marad, akkor már álljunk készen arra, hogy 50-100 gramm forralt víznek, vagy kamillateának beöntésével a végbélbe a bélműködést elősegít­sük. Gyermeknél éppúgy mint csecsemőnél puha bélcső közvetítésével tör­ténjék a beöntés. Ha egy ilyen beöntés további 5 perc alatt sikerhez nem vezetett, akkor a beöntést ugyanannyi vizzel megismételjük. Renyhe bél­működés mellett, föltéve, hogy ennek nincs különös beteges alapja, az ét­rendet kell első sorban megfelelő módon rendeznünk, azután a hasizmokat kell erősítenünk. Ezekről még a továbbiakban szólok részletesebben.

Egy-hároméves, egészséges gyermek rendszeres tornáztatásra nem igen szorul, mert igen sokat és sok irányban mozog, csak korlátozni ebben nem igen szabad; ne kényszeritsük székbe, vagy más ülőkébe, ne korlátoz­zuk boxra, hanem engedjük ki minél hosszabb időre a szabadba. A nagyvá­rosban ez, sajnos, alig lehetséges és azért már az ilyen korú gyermeket is rendszeres tornába fogjuk; még inkább kell ezt megtennünk a 3-6 éves korú gyermekekkel, 4-5 éves gyermek télen már korcsolyázhat; 5-6 éves gyer­meket kellő, legalább 22° C. hőmérsékü medencében úszásra lehet tanítani. Gyógytorna csak olyan gyermekeknél jön alkalmazásba, kik valamely irányban a csont- vagy izomrendszernek helytelen vagy hiányos fejlődését mutatják, erről is még a továbbiakban szólok."

(Az egészség enciklopédiája – Dr. Preisich Kornél egy. m. tanár)

A témához kapcsolódó írásokat a Csecsemőgondozás, gyermeknevelés aloldalunkon talál.

Hozzászólások (0)