• A gondnokság alá helyezés

    Szerző:
    WEBBeteg

    A gondnokság alá helyezés kérdése akkor merül fel, amikor egy nagykorú nem képes ügyeinek vitelét ellátni. A gondnokság alá helyezés az érintett személyi és vagyoni érdekeinek megóvása miatt fontos, az ő érdekeit szolgálja.

    A gondokság alá helyezés bírósági eljárással rendelhető el. Az eljárás megindítására jogosult a házastárs, egyenes ágbeli rokon illetve testvér. Ha azonban ők a gyámhivatal felhívását követő 60 napon belül nem indítják meg a pert, a gyámhivatal teszi meg.

    Az eljárást lezáró jogerős bírói ítélet után rendel ki gondnokot a gyámhivatal. A gondnokság alá helyezési eljárásnál a legfontosabb a cselekvőképesség vizsgálata. Ezért megkülönböztetünk cselekvőképességet korlátozó és kizáró gondnokságot.

    Hirdetések

    Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - általános jelleggel, illetve egyes ügycsoportok vonatkozásában - tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent a pszichés állapota, szellemi fogyatkozása, vagy szenvedélybetegsége miatt.

    Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan, teljes mértékben hiányzik pszichés állapota, vagy szellemi fogyatkozása miatt.

    A gondnok személye, a gondnokság fajtái

    Milyen feltételeknek kell megfelelni, ahhoz hogy gondnok lehessen valaki?


    Az alkalmasság azt jelenti, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn:

    • Tartási, életjáradéki, öröklési szerződést nem kötött a gondozásra szorulóval;
    • személye ellen a gondnokolt kifejezetten nem tiltakozik, kiv.: hivatásos gondnok

    Gondnok lehet minden cselekvőképes, nagykorú személy, aki elvállalja és alkalmas a gondnoki tiszt ellátására. A gondnok személyét a gondnokság alá helyezett még cselekvőképes állapotban, közokiratban kijelölheti.

    Ha ilyen személy nincs, akkor lehet az együtt élő házastárs is. Ha mindkét említett személy elvállalná a gondnokságot, akkor az  ellátására való alkalmasság eldöntésénél az összes körülményt figyelembe véve döntenek. Ha nincs a gondnokságra szoruló által kijelölt személy vagy együtt élő házastárs, akkor kijelölhetnek hivatásos gondnokot.

    Ezt a feladatot többen is elláthatják. Többes gondnok kirendelése akkor történik, ha a gondnokság alá helyezett személy mindkét szülője, vagy két közeli hozzátartozója vállalja a gondnokságot, vagy az ellátásra szoruló vagyonának kezelése különleges szakértelmet igényel.

    A gondnok egyéb feladatai:


    A gondnokság alá helyezett egyes jognyilatkozataihoz a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha az a gondnokolt:
    - tartására,
    - örökösödési jogviszony alapján megillető jogára vagy kötelezettségére,
    - ingatlantulajdonának átruházására vagy megterhelésére vonatkozik (nem ide tartozik, ha az ingatlan ellenérték nélküli megszerzésekor egyidejűleg alapítanak haszonélvezet),
    - beszolgáltatott vagyonára, egyéb vagyontárgyára (vagyonának mértékétől függően a gondnokot kirendelő határozatban megállapított összeget, de legalább 50 000 Ft-ot meghaladó értékű), vagyoni értékű jogára vonatkozik.

    Azonnali intézkedést igénylő esetben, kérelemre, még a jogerős bírói ítélet előtt ideiglenes gondnokot rendelhet ki a gyámhivatal annak a nagykorúnak, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan, teljes mértékben hiányzik, és érdekeinek védelme más módon nem lehetséges.

    Az érintett személy vagyonának védelme érdekében a gyámhivatal ideiglenesen zárlatot rendelhet el, de a zár alá vétel szükségességéről a bíróság is dönthet. Ilyen esetben külön zárgondnokot jelölnek ki. Az ideiglenes gondnok illetve zárgondnok tevékenysége a bíróság jogerős ítéletének meghozataláig tart.

    A gondnok feladatai

    A gondnok elsősorban a gondnokság alá helyezett személy vagyonának kezelője, törvényes képviselője, de ha indokolt, és vállalta, gondozását is ellátja. A gondnokolt érdekében a gyámhivatal megfelelő intézkedés megtételére utasíthatja, egyben felügyeli tevékenységét.

    A gondnok köteles évente rendszeres számadást, vagy beszámolót adni, munkája végeztével pedig végszámadást benyújtani. Működéséért díjazást nem kérhet.

    A gondnokság alá helyezés felülvizsgálata

    A bíróság ítéletében meghatározott időpontban illetve jogszabályi előírás szerint a gyámhivatal a gondnokság alá helyezést köteles felülvizsgálni. Korlátozó gondnokságnál minimum 5 évente kötelező, kizáró gondnokságnál azonban csak lehetséges. A bíróság megszünteti a gondnokságot, ha elrendelésének okai nem állnak fenn.

    (Szerző: Mohácsi Gyula; Lektorálta: Dr. Barcsai Tímea)

    Legutóbb frissült:
    Kérje ingyenes cikkértesítőnket! Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.
    • WEBBeteg.hu
   • PharmaPlaza - A MEGBÍZHATÓ WEBPATIKA
   • Legfrissebb cikkek
   • Önök ajánlották
   • Hányinger és hányás

    Emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri, urológiai és még számos betegség állhat a hátterében.

    Allergia - Eredményesebb kezelés

    Mit érdemes tudni a legújabb vizsgálati módszerről, a komponens alapú diagnosztikai eljárásról (CRD)?

    Üres sella szindróma

    Sok esetben nem okoz tüneteket, így általában nem is fedezik fel. Tünetek a betegség másodlagos formájában jelentkeznek inkább.

    Diéta és az édesítőszer

    Az édes ízről ma már nem kell lemondani, hiszen számos lehetőség kínálkozik a cukor kiváltására.

   •  

    Hozzászólások (4)
    Írta: vendég
    Cselekvő képességet teljesen korlátozó gondnokság alatti személy tehet-e végrendelkezést a gondnoka javára ?A gondnok fellelősége, ha a gondnokolt terápiás kutyája verekszik egy másik kutyával ?Köszönettel Kobar

    Írta: Vendég
    Szeretném megkérdezni, hogy ha a gondnokság alá kerülőszemély ingatlant örököl, és a hagyatéki eljárás még nem zajlott le, csak a gondnokság alá helyezés után, és a személy szociális otthonba kerül, akkor az ő ellátására fedezet az ingatlana? Vagyis az államé lesz az ingatlana, nem értékesítheti?Válaszát köszönöm előre is.

    Írta: Név...
    Válasz krikk kérdésére:A gondnokság alá helyezés a hatóságok szempontjából kizárólag a gondnokolt érdekében történik.Ha a gondnokoltnak készpénz vagyona van, a hatóságot nem érdekli, hogy az esetleges örökösök milyen arányban részesednének belőle, a pénzt a gondnokolt életében az ő érdekkörében kell elkölteni. Biztosítani - ha szükséges - bentlakásos otthoni elhelyezését, stb. Természetesen az indokolatlan és ésszerűtlen költekezést viszont a gyámhivatal kontrollálja, és ha a gondnokolt meghal, a hagyaték az örökösöké.Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy hozzátartozó, vagy hivatásos személy látja el a gondnoki teendőket, ha a gondnoki tisztség a gondnokolt halálával szűnik meg, a gondnok végszámadással tartozik az örökösök felé.A gondnokság alá helyezést nem csak a szellemi képesség, a fogyatékosság, vagy az időskori leépülés alapozhatja meg, hanem a pszichiátriai betegség, vagy a szenvedélybetegség is. Ezért a gondnokság alá helyezés iránti eljárás megindításakor az iratokhoz csatolni kell a pszichiáter szakorvos véleményét, amely tartalmazza, hogy az érintett személy ügyei viteléhez szükséges belátási képessége milyen mértékben hiányzik.A közös tulajdon megosztása mindig kényes kérdés. Ha ingóságokról, főleg pénzvagyonról van szó, pl a házastársak közül azt egyik gondnokság alá kerülne, elvileg a közösen gyűjtött pénzt elvileg ketté kellene osztani a családjogi törvény értelmében, és a gondnokolt részét külön számlán kezelné a gondnok. Erre azonban humánus okokból csak akkor szokott sor kerülni, ha a körülményekből feltételezhető, hogy veszély fenyegetheti a gondnokolt érdekét. (Ez persze nem a legszabályosabb, nyilván alapos vizsgálat alapján dönti el a hatóság az intézkedését. Egyébként jogszabály erejénél fogva az 50.000,- Ft értéket meghaladó vagyon, vagy vagyoni értékű jogot érintő jognyilatkozat érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges.Ilyen pl. ha ingatlan kívánnak eladni. Lehetséges a gondnokolt teljes, vagy résztulajdonát képező ingatlan értékesítése a gyámhivatal jóváhagyásával, az adásvételi szerződést a gyámhivatalnak kell jóvá hagynia. A gyámhivatal vizsgálja, hogy a gondnokolt lakhatása, ellátása az eladni szándékozott ingatlan nélkül is biztosítható -e. A gyámhivatal beszerez szükség szerint nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy a hozzátartozók, esetleg intézmény biztosítja-e a gondnokolt lakhatását. Az ingatlanból a gondnokoltat megillető vételárrészt külön gyámhatósági fenntartású takarékbetétben, vagy folyószámlán kell elhelyezni.

    Lapozzon a hozzászólások között!