• Táppénz időtartama mennyi lehet?

    Legfrissebb cikkek a témában
     

    Tisztelt doktornő! 15éve van folyamatos biztosítási jogviszonyom, bejelentett munkahelyem. Utoljára 9 éve voltam táppénzen. Most január első napjaiban, a kórházi endokrinológus javaslatára pszichológushoz küldtek konzultáció, illetve diagnózis felállítása céljából. A pszichiáter szakorvosi javaslatot írt a háziorvosnak, melyben teljes idegi-pszichés kimerülést, ill. Depressziós epizód:032- t. állapított meg. A háziorvos 2012.Január 04-el vett fel betegállományba, valamint nyugtató és antideprresszáns szedését írta elő. Kérdésem: mennyi ideig tarthat a háziorvos betegállományban, mire számíthatok ezzel kapcsolatban?

    Alarmcentrum - egészségügyi, betegjogi, szociális tanácsadás válasza a táppénz témában

    Tisztelt Kérdező! A kérdés egyik fele: TAJ kártya igénylése illetve adatmódosítás a kártyán A hatáskörrel rendel-kező szerv neve • a fővárosi vagy megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szak-igazgatási szervei Eljáró szerv illetékes ségi területe bármely megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve országos illetékességgel • újszülött TAJ igénylésére főszabály szerint az újszülött lakóhelye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az illetékes, de a szülő kérheti, hogy a gyermek születési helye szerint ille-tékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigaz-gatási szerve állítsa ki a TAJ kártyát Ügyintézéshez szüksé-ges dokumentumok • Személyazonosságot igazoló okmány, (ideértve az ideiglenes személyi igazol-ványt is) • lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány és • meghatalmazott eljárása esetén közjegyző által hitelesített meghatalmazás vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (kiskorú esetén a törvényes képviselő jár el) • egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyeknek: e járu-lék megfizetéséről szóló, adóhatóság által kiállított igazolás • EGT tagállam állampolgára és tartózkodásra jogosult családtagja: Magyaror-szági tartózkodási engedély • EGT-vel kötött megállapodás alapján a tagállam állampolgárával azonos jogállást élvező állam állampolgárai részére kiállított, magyarországi tartóz-kodási engedély • bevándorolt személy: bevándorlási vagy letelepedési engedély, • letelepedett személy: letelepedési engedély, • menekült személy: a menekültként elismeréséről rendelkező határozat, • hontalan személy: a hontalanságot megállapító okirat, és tartózkodási enge-dély Igazgatási szolgáltatási díj összege és befizeté-sének módja - TAJ kártya kiállítása és az adatmódosítás a kártyán díjmentes - Elveszett, megrongálódott, ellopott kártya 2.200 Ft igazgatási szolgáltatási díj köteles Az igazgatási szolgáltatási díjat • az eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének számlájára átutalással, (a számlaszámok iránt kér-jük, érdeklődjön a területileg illetékes kormányhivatalnál, melyek elérhető-ségét az alábbi linkre kattintva találja meg) • vagy az egészségbiztosító által rendelkezésre bocsátott készpénzátutalási megbízáson lehet megfizetni. • Személyes igénylés esetén – ahol ez a lehetőség rendelkezésre áll – a díjat az egészségbiztosító házipénztárába is be lehet fizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az illetékbélyegben lerótt 2.200 Ft nem minősül igazga-tási szolgáltatási díj befizetésnek. A kérdés második része: A táppénzszabályok változása az államháztartási törvény módosításába lett elrejtve, és április 30-ától hatályos. A 2011. évi XXXI. törvény módosította Munka Törvénykönyvét, eszerint a munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére – ide nem értve a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenséget, valamint a veszélyeztetett terhesként történő gondozásba vételt követő, terhesség miatti keresőképtelenséget – naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadság illeti meg. Ez azt jelenti, hogy április 30-tól a veszélyeztetett terhes munkavállalónak már a keresőképtelenség első napjától táppénz jár, és nem a munkáltató által finanszírozott betegszabadság. Emellett változott a 1997. évi LXXXIII. törvény is, eszerint: a táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási időnél a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 60%-a, ennél rövidebb biztosítási időnél vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt 50%-a, azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának, a biztosítási jogviszony megszűnését követően a minimálbér 150 százalékának harmincad részét. Ebből következően a táppénz összege havonta a minimálbér kétszeresét (az eddigi szabályozás szerint ez a minimálbér négyszerese volt), passzív táppénz esetén pedig annak 150 százalékát nem haladhatja meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy táppénz jogcímén naponta legfeljebb bruttó 5200 forint jár a jelenlegi 10.400 forint helyett, havonta pedig bruttó 156.000 forintot folyósíthatnak a mostani 312.000 helyett, azonban a bruttó táppénzösszegből csak a személyi jövedelemadót kell levonni. Az intézkedéssel a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint az idén 2 milliárd forintot, a következő években pedig évi 5 milliárdot spórol a költségvetés. A táppénzt hiába az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozzák, ahhoz a munkáltatóknak is hozzá kell járulniuk, mégpedig a kifizetett táppénz összegének 1/3-ával. Ennyit kell befizetni az állami adóhatósághoz minden egyes beteg munkavállaló után a foglalkoztatójának. A munkáltatói táppénz hozzájárulást a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató saját maga állapítja meg és számolja el az ellátásokkal szemben, míg a kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató az egészségbiztosítási pénztár határozata alapján fizeti meg az adóhatóságnak. A változásokkal egyértelműen a magasabb keresetűek járnak rosszul – nagyjából a bruttó 260 ezer forintos jövedelemnél többet keresők - a munkáltatóknak viszont kedvezőek az új szabályok, hiszen a kevesebb táppénzzel kevesebb táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség is járul. Ráadásul a terhesség alatti táppénz első 15 napját sem a munkáltatónak kell finanszíroznia. Az új szabályokat az április 30-át követően bekövetkező keresőképtelenség esetén kell alkalmazni, tehát akinek még a hatályba lépés előtt elkezdődik a táppénzes állománya, még a most hatályos szabályok szerint folyósítják a táppénzét a teljes táppénzes állomány időszakára, függetlenül attól, hogy időközben megváltoznak a szabályok

    Figyelem! A válasz nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, diagnózist és terápiát. A kérdésben megfogalmazottakért portálunk nem vállal felelősséget.

    Kérdés: 2012. január 15., 19:38; Megválaszolva: 2012. január 17., 10:48

   • Kérdések és válaszok a témakörben:
    Üdvözlöm! A szomszéd kisfiu miatt kerestem meg Önt! A kisfiu 21 honapos és még tápszert eszik egyszerre kb 50-100 ml ( rendes ételt soha nem eszik és nem is evett még soha) 4 foga van melyek szabálytalanok! Alig van súlya kb 7kg, a szemei a...
    Tisztelt Doktornő! Gyerekkoromban sokszor jelentkezett migrénes fejfájás. Idén, február 23-án munkahelyemen ülve zsibbadó érzést észleltem a bal kezemben, majd ezt nagyon erős fejfájás követte. A kórházban, sürgősségi betegellátó...
    Tisztelt Doktornő! Szeretném megtudakolni, hogy jár-e nekem az adókedvezmény (visszamenőlegesen is)veleszületett kis lábujj hiányára! Voltam röntgenen ahol kimutatták a lábujj hiányát.Ortopéd szakorvos küldött el és ennek alapján fog...
    Tisztelt szakértő! Gyermekem ADHD-s, amelyről szakértői bizottság állitott ki papirt, F9090 BNO kódunk van. A kérdésem az lenne hogy most akkor megjár e neki az emelt családipótlék, vagy nem? Több hasonló helyzetű szülővel beszéltem és...
    Üdvözletem! Szeretném megtudni, hogy a dystopiás vese fogyatékosságnak számít -e, ha igen, akkor ez után jár-e a fogyatékossági többletpont. Hol kell erről az igazolást beszereznem? Válaszukat előre is köszönöm.
    Üdvözlöm! Létezik ez az adókedvezmény? Várom Kedves válaszukat! Üdvözlettel, Anna Lisztes gluténmentes élelmiszerek (kenyér, sütemény stb.) jóval drágábbak köznapi társaiknál, ezért a szigorú diéta betartása anyagilag...
    Tisztelt WEBbeteg/Vezető szakértő! Mivel a kérdésem nem éppen szokványos, és több szakterületet is érint, ezért kénytelen vagyok e kérdésen belül több kérdést is feltenni, amennyiben ez lehetséges, tekintve a témakör súlyosságát....
    Tisztelettel köszöntöm. 2000 óta vagyok a szememmel leszázalékolva nagyfokú rövidlátás mindkét szemen -24 es lencséket hordok, de van szemüvegem is a jobb szem gyakorlatilag vak Fuchs foltnak köszönhetően mindkét szemen zöld hályog van, kb...
    Tisztelt Dr.Varga Antal úr. Véglegesen százalékoltak le, "C2", egészségi állapot 41%, ebből adódik, hogy 59% a betegségi állapot. Munkahelyem van, de mivel a régi munkámat betegségem miatt, már nem tudom ellátni, ezért az egy éves...
    Tisztelt Szakértő Asszony/Úr! Idén (2014-06-25) kaptam egy pozítiv laktóz intolarenciás leletet, végleges "határidővel". Már a júliusi béremben érvényesíttetem az adókedvezményt. Kérdésem az lenne, hogy minden évben kell-e orvosi...