Játékszabályzat

Hivatalos szervező: WEBBeteg Kft. (4026 Debrecen, Csemete u. 20.), lebonyolító: H2Online Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Csemete utca 20.)

A Szervező által szervezett játékban résztvevő személyek:

A nyereményjátékban a WEBBeteg portál Facebook oldalának rajongói, azon 18. életévüket betöltött Facebook felhasználók vehetnek részt, akik 2014. március 3. 9:00 óra és 2014. március 9. 18:00 óra. között ismerőseik körében vagy nyilvánosan megosztják a WEBBeteg portál Facebook oldalán elhelyezett játékfelhívást, valamint előzetesen kedvelték a WEBBeteg portál Facebook rajongói oldalát.

A Facebook a nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. a Facebook a nyereményjátékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a nyereményjátékkal.

A játékban csak az vehet részt, aki magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik és van adóazonosító száma.

A játékban nem vehetnek részt a WEBBeteg Kft., a H2Online Kft., a H Derma Kft. dolgozói és a Szinapszis cégcsoport valamennyi tagvállalatának alkalmazottai, valamint azok hozzátartozói (Ptk. 685.§).

Jelen Játékszabályzatot a Szervező a www.webbeteg.hu/nyeremenyjatekszabalyzat1/ címen teszi közzé.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy –amennyiben bármely, a Játékosok egyenlő esélyeit csorbító visszaélést tapasztal a játékkal kapcsolatosan -, úgy határozatlan időre vagy véglegesen leállítsa azt.

A játék időtartama

A nyereményjáték 2014. március 3-án 9 óra 00 perckor kezdődik és 2014. március 9-án 18 óra 00 perckor zárul.

A sorsolás időpontja

A játékosok közül az 1 db nyertes és 3 db tartaléknyertes sorsolásának időpontja: 2014. március 10. 10:00 óra. A sorsolás nem nyilvános.

Nyeremények

A nyeremény egy darab, bruttó 22.000 Ft értékű teljes körű melanóma- és bőrrákszűrés a MelanomaMobil-nál.

A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereménnyel összefüggő valamennyi járulék a nyeremény átadóját, nem pedig a nyertest terheli.

A sorsolás menete

A nyertesek véletlenszerű mechanizmuson alapuló sorsolással kerülnek meghatározásra a nyereményjátékot lebonyolító H2Online Kft. telephelyén (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.).

A sorsolás független sorsolási bizottság jelenlétében zajlik, melyről hivatalos sorsolási jegyzőkönyv is készül.

A sorsolás az összes játékos között történik, egy játékos azonban csak egyszer kerülhet kisorsolásra nyertesként vagy tartaléknyertesként.

A sorsoláson pótnyertesek húzására is sor kerül, annak esetére, amennyiben a nyertes nem elérhető vagy nem vállalja a nyeremény átvételét. A sorsolás sorrendje: elsőként a nyertes kerül kisorsolásra, másodikként az 1. pótnyertes, harmadikként a 2. pótnyertes, negyedikként a 3. pótnyertes.

A nyeremény átadásának módja

Előre egyeztetett időpontban, személyesen a H Derma Kft. (MelanomaMobil) telephelyén. A nyeremény elfogadásával a nyertes vállalja, hogy a nyeremény átadásáról fényképfelvétel készüljön és a H Derma Kft. és a WEBBeteg Kft. a felvételt saját Facebook oldalán, külön ellenszolgáltatás nélkül közzétegye.

A nyertesek értesítése

A nyertesek értesítése Facebook üzenetben, illetve e-mail cím rendelkezésre állása esetén – amennyiben az a nyertes nyilvános Facebook profiljában megtekinthető – e-mailben történik. Amennyiben a nyertes 10 munkanapon belül nem jelentkezik nyereményéért, a nyeremény átvételére a soron következő pótnyertes válik jogosulttá. A nyertest további adó- és/vagy járulékköltség nem terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Nyereményjáték szervező/lebonyolító céggel a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben a játékos ezen kötelezettségének nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a WEBBeteg Kft-t, valamint a H Derma Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

Adatkezelés

A nyereményjáték Szervezője a WEBBeteg Kft., aki a nyereményjáték lebonyolításával a H2Online Kft-t bízta meg.

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott felhasználói adataikat (név, e-mailcím – amennyiben elérhető) a H2Online Kft., mint adatfeldolgozó anyagi ellenszolgáltatás nélkül –a nyeremények kisorsolása és a nyertes értesítése céljából kezelje és a H Derma Kft. részére a nyeremények átadása céljából felhasználja. A Játékosok adatait a H2Online Kft. a nyeremény átadását követően saját nyilvántartásából törli.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és opcionálisan e-mail cím adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a H2Online Kft. székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Információs törvény) 14-21. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja.

A Szervező a személyes adatokat az Információs törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH – 73000/2014.

A Játékszabályzat és a nyeremény – indokolt esetben történő – megváltoztatásának jogát a H2Online Kft., a WEBBeteg Kft. és a H Derma Kft. fenntartja.

Budapest, 2014. február 24.