• Játékszabályzat

   Hivatalos szervező: Diagnoscan Magyarország Kft. (1132 Budapest, Váci út 22-24.), lebonyolító: H2Online Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Csemete utca 20.)

   A Szervező által szervezett játékban résztvevő személyek:

   A nyereményjátékban a WEBBeteg.hu egészségportál olvasói, azon 18. életévüket betöltött internet felhasználók vehetnek részt, akik magyarországi állandó lakcímmel és adóazonosító számmal rendelkeznek, valamint 2015. március 2. 08:00 óra és 2015. március 31. 18:00 óra között helyesen válaszolnak – a WEBBeteg portálon elhelyezett – „Egészségmegőrző nyereményjáték” elnevezésű kvízben feltett három kérdésre és a kitöltést követően megadják adataikat (Név, e-mail cím).

   A játékban nem vehetnek részt a Diagnoscan Magyarország Kft. ésa H2Online Kft. dolgozói és a Szinapszis cégcsoport valamennyi tagvállalatának alkalmazottai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§).

   Jelen Játékszabályzatot a Szervező a https://www.webbeteg.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat-diagnoscan/ címen teszi közzé.

   A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben bármely, a Játékosok egyenlő esélyeit csorbító visszaélést tapasztal a játékkal kapcsolatosan -, úgy határozatlan időre vagy véglegesen leállítsa azt.

   A játék időtartama

   A nyereményjáték 2015.március 2-án 8 óra 00 perckor kezdődik és 2015. március 31-én 18 óra 00 perckor zárul.

   A sorsolás időpontja

   A játékosok közül az 3 db nyertes és 9 db tartaléknyertes sorsolásának időpontja: 2014. április 3. 10:00 óra, helyszíne a H2Online Kft. telephelye (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.). A sorsolás nem nyilvános.

   Nyeremények

   A nyeremény 3 db standard szűrőcsomag a Diagnoscan Magyarország Kft. felajánlásában, mely a nyertes nemétől és életkorától függően az alábbi szűrőcsomagok egyike:

   ·         40 év alatti férfi nyertes esetén a nyeremény: „standard képalkotó szűrőcsomag fiatal férfiaknak”(értéke bruttó 32.000 Ft)

   ·         40 év alatti női nyertes esetén a nyeremény: „standard képalkotó szűrőcsomag fiatal nőknek” (értéke bruttó 32.000 Ft)

   ·         40 éves vagy a feletti női nyertes esetén a nyeremény: „egészségmegőrzés 40 felett nőknek”szűrőcsomag (értéke bruttó 43.000 Ft)

   ·         40 éves vagy a feletti férfi nyertes esetén a nyeremény: „egészségmegőrzés 40 felett férfiaknak”szűrőcsomag (értéke bruttó 32.000 Ft)

   A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereménnyel összefüggő valamennyi járulékfizetési kötelezettséget a nyeremény átadója, a Diagnoscan Magyarország Kft.teljesít, tehát a nyertesnek a nyereménnyel összefüggésben járulékfizetési kötelezettsége nincsen.

   A sorsolás menete

   A nyertesek véletlenszerű mechanizmuson alapuló sorsolással kerülnek meghatározásra a nyereményjátékot lebonyolító H2Online Kft. telephelyén (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.).

   A sorsolás független sorsolási bizottság jelenlétében zajlik, melyről hivatalos sorsolási jegyzőkönyv készül.

   A sorsolás az összes játékos között történik, egy játékos azonban összesen egy alkalommal kerülhet kisorsolásra nyertesként vagy tartaléknyertesként.

   A sorsoláson tartaléknyertesek húzására is sor kerül, annak esetére, ha a nyertes nem elérhető vagy nem vállalja a nyeremény átvételét. A sorsolás sorrendje: a három nyeremény esetében elsőként a nyertes kerül kisorsolásra, másodikként az 1. pótnyertes, harmadikként a 2. pótnyertes, negyedikként a 3. pótnyertes.

   A nyeremény átadásának módja

   Előre egyeztetett időpontban, személyesen vagy postai kézbesítéssel a nyertes tartózkodási helyére. A nyeremény elfogadásával a nyertes vállalja, hogy a nyeremény átadásáról fényképfelvétel készüljön és azt a Diagnoscan Magyarország Kft. és a WEBBeteg.hu portál a felvételt saját web- és Facebook oldalán, külön ellenszolgáltatás nélkül közzétegye.

   A nyertesek értesítése

   A nyertesek értesítése e-mail üzenetben történik. Amennyiben a nyertes 10 munkanapon belül nem jelentkezik nyereményéért, a nyeremény átvételére a soron következő pótnyertes válik jogosulttá.

   A Játékosok kötelesek együttműködni a Nyereményjáték szervezőjével és lebonyolítójával a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a játékos ezen kötelezettségének nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Diagnoscan Magyarország Kft.-t, valamint a H2Online Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

   Adatkezelés

   A nyereményjáték Szervezője a Diagnoscan Magyarország Kft., aki a nyereményjáték lebonyolításával a H2Online Kft-t bízta meg.

   A Játékosok a Játékban való részvételt megelőzően a Felhasználási feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott felhasználói adataikat (név, e-mailcím – amennyiben elérhető) a H2Online Kft., mint adatfeldolgozó anyagi ellenszolgáltatás nélkül – a nyeremények kisorsolása és a nyertes értesítése céljából – kezelje és a Diagnoscan Magyarország Kft. részére a nyeremény átadása céljából rendelkezésre bocsássa.

   A Játékosok a Játékban való részvételt megelőzően a Felhasználási feltételek elfogadásával hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy számukra a nyereményjáték szervezője, a nyereményjáték lebonyolítását követően rendszeres hírleveleket juttasson el e-mail-ben, a hozzájárulás megadását követő 5 éves időtartamon belül, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig.

   A nyertesek hozzájárulnak, hogy a név-, és e-mail cím adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Diagnoscan Magyarország Kft. és a H2Online Kft.székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

   Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Információs törvény) 14-21. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja.

   A Szervező a személyes adatokat az Információs törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

   Az adatkezelés nyilvántartási száma: 02615-0005

   A Játékszabályzat és a nyeremény – indokolt esetben történő – megváltoztatásának jogát a Diagnoscan Magyarország Kft. és a H2Online Kft. fenntartja.

   Budapest, 2015. február 2.