Bemutatkozik az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont

Szerző: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

Dr. Szentes Tamás, Budapest főpolgármester-helyettese látogatást tesz hazánk első Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontjában, amelyet a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (MBE) hozott létre.

A rendezvény ideje, helyszíne és céljai

• 2013. december 17. (kedd) 13:30 óra

• Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontja: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

2013 októberében a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete megnyitotta Magyarország első Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontját (ETIKK), amelyre Budapest méltán lehet büszke. Az egyetemes tervezés az a tervezési mód, amely az emberi különbözőségekből indul ki. Az utólagos akadálymentesítés helyett az akadályok megelőzésére kerül a hangsúly. A széles körben alkalmazott termékek, szolgáltatások, rendszerek és a környezet tervezése és fejlesztése úgy történik, hogy azok a felhasználók lehető legszélesebb köre számára is igénybe vehetők legyenek nemre, korra és adottságokra tekintet nélkül.

A látogatás során Földesi Erzsébet, az MBE elnöke bemutatja az Egyesület irodáját, amely az egyetemes tervezés szempontjai szerint került kialakításra, ezáltal mindenki, így a fogyatékos személyek számára is másokkal egyenlő feltételeket biztosít a munka és az oktatás világában. A látogatást követően a felek tájékoztatást adnak a sajtó számára a tapasztalatokról.

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont

2013. október 1-jén került átadásra Egyesületünk keretében az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont, amelynek létrehozását az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és családügyért felelős államtitkársága támogatta. Ez a Magyarországon egyedülálló központ az egyetemes tervezés koncepciójának terjesztését, valamint az e tervezési módszerrel létrejött környezet, termékek és alkalmazások bemutatását szolgálja.

Az egyetemes tervezés, mint az egyenlő esélyek megteremtésének legelső lépése, egy preventív gondolkodásmód, tervezési stratégia, amely már a tervezés folyamatának az elején figyelembe veszi a használók képességeinek különbözőségét. Ennek eredményeként olyan termékek jönnek létre, amelyek utólagos átalakítás nélkül alkalmasak arra, hogy mindenki, így a fogyatékos személyek speciális igényeit is kielégítsék. Ezeknek a kereskedelmi forgalomban kapható termékeknek a bemutatására törekszik a központ, felhívva a figyelmet arra, hogy mindez megvalósítható.

A Központ jelenleg kiemelten a munkahelyek és oktatási helyszíneknek a lehető legtöbb személy számára történő hozzáféréséhez szükséges eszközöket, berendezések mutatja be, felhívva a figyelmet a jó gyakorlatokra és innovatív fejlesztésekre.

Néhány példa az egyetemes tervezés szerint előállított és a Központban bemutatásra kerülő berendezésekről

Állítható magasságú asztal

• állítható magasság: alacsony és magas személyek méretére is beállítható, ülve és állva is lehet mellette dolgozni, bármely munkatárs pillanatok alatt saját igényére állíthatja be az asztalt, gyerekkortól felnőtt korig megfelel a méret, kerekesszékkel is jól elérhető, hiszen be lehet úgy állítani, hogy a kerekes szék is aláférjen

Füstérzékelő hang- és fényjelzéssel

• ha füstöt érzékel, hangjelzést ad és rádiójelek segítségével megrezegtet egy rádióvevőt, amely a rádiójelek hatására rezeg és fény- és hangjelzést ad.
• állítható a hangerő
• A füstérzékelők mindig csak hangjelezést adnak ki, amely – annak ellenére, hogy veszélyt jelez – nem figyelemfelkeltő a hallássérült, illetve siket személyek számára, hiszen ők nem hallják. Számukra fényjelzés szükséges. Amennyiben a füst esetén riasztó készüléket a hang és fényjelzéssel látjuk el, egy berendezés oldja meg mindenki riasztását és nincs szükség arra, hogy hallássérült személyek számára külön villogó berendezést szereljünk be.

• elektromos vezérlés: nem igényel erőkifejtést

• széles és hosszú asztallábak: stabil, térdszabad kialakítású

• a kezelőfelületen a gombok könnyen nyomhatóak

• ergonomikus - ennek alternatívái az állítható munkaszék és lábtartó.

iPhone: érintőképernyős iPhone 5 okostelefon készülék

• a beállításoknál a menüsorban van egy "hozzáférhetőség" pont, amin belül minden fogyatékosságra nézve vannak az egyéni igényeknek megfelelően beállítható funkciók, pl. szóbeli vezérlés, vagy hallókészülékkel kompatibilitás.

• Állítható a hangerő, csengetés, lehet rezgő mód, mely által a hallássérültek számára is eljut az információ. Ez a funkció segít az ép felhasználók számára is, hiszen pl. tárgyalások alatt is jelzést kap a beérkező információkról halkan, rezgéssel, vagy némán.

• Beállítható az érintőképernyő érzékenysége a nyomásra, kézsérültek segítségére

• lehetőséget ad látássérült felhasználónak a telefonálásra hangos navigációval.

• Nagyothalló felhasználónak is megfelelő, mivel a fejhallgató csatlakoztatási helyére alternatívaként nyakba akasztható indukciós hurok is tehető.

• hallókészülék kompatibilis mód beállítható.

• Siket személy is tudja használni a Skype, Ovoo internetes videós telefonálás megoldásait, illetve SMS küldésére, fogadására is alkalmas.

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületét 1977-ben alapították a fővárosi mozgáskorlátozott személyek. Ma mintegy 9000 bejegyzett tagja van. Az Egyesület központja a XIII. kerület Hegedűs Gyula u. 43. sz. alatt található. Fő tevékenységi körébe tartozik, hogy mind a kerületi önkormányzatok, mind pedig a Fővárosi Önkormányzat szintjén képviselje a mozgáskorlátozott személyek érdekeit, konstruktívan együttműködjön az érintettek társadalmi elfogadtatásáért és a számukra is akadálymentes környezet megteremtéséért.

Szolgáltatásaink

Támogató szolgálatát, benne a speciális szállító szolgáltatást és személyi segítő nyújtást az Egyesület minden típusú fogyatékossággal élő személy számára nyújtja. Az Egyesület otthoni szakápoló szolgálata a főváros különböző kerületeiben végzi tevékenységét. Információ szolgáltatást, sorstársi és akadálymentesítési tanácsadást, segédeszköz kölcsönzést, valamint – pályázati lehetőségektől függően – jogi tanácsadást végzünk.

Rendszeres rendezvényeink

Az Egyesület számos rendszeres rendezvényt szervez a fővárosi fogyatékos emberek számára: ilyen volt a mintegy 4000 fogyatékos gyerek és családja számára évente megrendezett vidámparki nap, az akadálymentes helyszíneken éves rendszerességgel sorra kerülő mikulás ünnepség fogyatékos gyerekek és testvérei, barátai részére, továbbá évente kerül sor közlekedés biztonsági nap megszervezésére a BRFK-val közösen.

Távirányító és egyéb speciális eszközök

Az egyetemes tervezés szemléletének bemutatására kedvelt példa. 50 évvel ezelőtt mozgásképtelen embereknek tervezték, hogy tudják kezelni a TV-t. Ma már mindenki használja.

Ezen kívül több mint 30 tárgy található a Központban, és további számos termék, alkalmazás a honlapon, amely az egyetemes tervezés alapján került kialakításra és alkalmas lehet a módszer eredményeinek a bemutatásra.

Az Egyetemes Tervezés Információ és Kutatóközpont különböző fogyatékossággal élő munkatársakat alkalmaz, akik olyan felhasználói teszt csoportot alkotnak, amely segítségével a tervezők, a speciális igényű személyekről szerzett elméleti tudásukat olyan gyakorlati ismeretekkel bővíthetik, amelyet kizárólag maguktól a speciális igényű jövőbeni felhasználóktól kaphatnak meg. A tervezők ezáltal képesek lesznek úgy megtervezni a körülöttünk levő világot, hogy azt a fogyatékos emberek meglévő képességeikkel is tudják használni.

Együttműködési lehetőségek Budapest Főváros Önkormányzatával

• Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont szakmai tanácsadást nyújt a fővárosban működő munkáltatóknak abban, hogy a fogyatékos munkavállalóik számára is alkalmas munkahelyi környezetet, munkafeltételeket tudjanak biztosítani.

• Az Egyetemes Tervezés Információ és Kutatóközpont felhasználói csoportot biztosít a fővárosi beruházások, fejlesztések számára, amelynek eredményeként a fogyatékos személyeket befogadó és nem kirekesztő fejlesztések jönnek létre. Különösen fontos ez a mai idősödő társadalomban, amikor a kor előrehaladtával megnő a valamilyen fogyatékosság kialakulásának valószínűsége.

• Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont részt vesz a főváros közbeszerzési pályázatainak kiírásában az egyetemes tervezés szempontjainak biztosítása érdekében.

Tudatosság növelő kampányok

Tudatosság növelő kampányokat folytatunk (http://www.mbeinfo.hu/kampanyaink)
2013-ban három kisfilmet készítettünk, egyikkel felhívtuk a figyelmet arra, hogy súlyosan fogyatékos nő hogyan tud a mozgássérült személyek önszerveződő csoportjának élére állni, és társai életének segítésében aktívan részt venni. A másik kisfilm az akadálymentesség hiányára és a mozgássérült emberek kitartására, találékonyságára hívta fel a figyelmet. Harmadik kisfilmben pedig a fogyatékos emberek esélyt kérnek a munkaadótól arra, hogy végzettségüknek megfelelő munkakörben foglalkoztassák őket.

2012. óta a művészeteket használjuk a fogyatékos emberek befogadásának eszközeként. 2012-ben Újrafestett valóság címmel rendeztünk kiállítást a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítást megelőzően ép és sérült művészek közösen, a Galéria falai között készítették el alkotásaikat. A kiállítás kapcsán több rövidfilm készült a fogyatékossággal élő művészek alkotásainak bemutatására. Egyik filmünk arról készült, hogy az utca embere hogyan tud alkotni szájában az ecsettel, bemutatva ezzel a fogyatékos személyek kiemelkedő képességeit. (www.ujrafestettvalosag.hu) 2013-ban a festményeket vándorkiállításra vittük, melynek első állomása Vác volt.

Kiadványaink

Kiadványokat készítettünk, amelyek közül a legfontosabbak (www.mbeinfo.hu/kiadvanyaink):
Fogyatékos emberek az egészségügyben (2011) Ezzel kívántunk segítséget nyújtani szakorvosi rendelőintézetek és kórházak számára abban, hogy jobban megértsék a fogyatékos emberek egészségügyi ellátásokhoz való jogát és a jogok gyakorlását elősegítő körülmények megteremtésének szükségességét. A kiadványban összefoglalót adunk arról a fizikai és információs- kommunikációs környezetről, amely elősegíti, hogy a fogyatékos emberek másokkal azonos módon tudják gyakorolni az egészségügyi ellátáshoz való jogaikat. A kiadvány összeállításában más fogyatékosságot képviselő civil szervezeteket is bevontunk.

A Brüsszeltől Budapestig c. kiadványunk (2009) azt vizsgálja, hogy az európai uniós jogszabályok mely rendelkezései vonatoznak a fogyatékos emberekre, ezek a rendelkezések bekerültek-e a hazai jogszabályokba, amennyiben igen, akkor melyek ezek a hazai rendelkezések. Önkormányzatokkal együtt kérdőív alapján vizsgáltuk, hogy mennyire érezhetőek az intézkedések a helyi szinteken.

(Mozgássérültek Budapesti Egyesülete)

Hozzászólások (0)

Cikkajánló

Kárpátaljai magyaroknak rendez...

Idén is gyűjt adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet a kárpátaljai magyaroknak - mondta a szervezet kommunikációs igazgatója az M1 aktuális...

Új szervvel élők UltraBalatonja -...

A világon egyedülálló módon, 40 szervátültetett és 2 dializált futóból álló csapat rajtol holnap (május 11-én) reggel 7-kor Balatonfüredről...

Kérje ingyenes cikkértesítőnket!
Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.