Jogi esetek - Élet betegséggel cikkek

Jogi esetek - Élet betegséggel cikkek

Az orvosi titoktartásról

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász
2020-08-27 18:35

Az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek a beteg ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatokat csak az arra jogosulttal közölhetik, és azokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Munkahelyi balesetek: ki az áldozat, ki a felelős?

WEBBeteg - Balogh Mária, újságíró
2016-03-16 11:51

Egy munkahelyi baleset bekövetkezése esetén nem mindig egyértelmű a válasz arra, hogy ki vagy mi tehető felelőssé a sajnálatos eseményekért. Cikkünkből kiderül, hogy mi sorolható a munkahelyi balesetek közé, mi a teendő a munkahelyen történő baleset esetén, illetve hogyan befolyásolja a beteg ellátását, ha munkavégzés közben sérül meg.

Ellátás külföldön: a szükséges ellátás

WEBBeteg - Dr. Barcsai Tímea
2015-06-21 14:37

Az orvosilag szükséges egészségügyi ellátások körének meghatározása az adott tagállam hatáskörébe tartozik, az ellátás szükségességéről kétség esetén az ellátást nyújtó orvos dönt.

Gondatlanság miatt vált rokkanttá - Orvosi műhiba

WEBBeteg - Dr. Erdős György, ügyvéd
2014-09-14 18:12

36 éves férfi jeges, csúszós úton elesett, és térdtörést szenvedett. Az egyik budapesti korházban helyreállító műtétet végeztek a szakma szabályai szerint, sebe mégis elfertőződött. Az esetet Dr. Erdős György, ügyvéd elemzi.

Betegjogi képviselők

WEBBeteg
2014-05-16 15:45

A hazai betegjogi képviselők elérhetőségeinek és ellátási területeinek részletes listája.

Az önrendelkezéshez való jog

WEBBeteg - Dr. Barcsai Tímea
2014-05-06 13:21

A beteg - önrendelkezési jogával összefüggésben - szabadon eldöntheti, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, ezen joga azonban bizonyos - törvényben meghatározott - esetekben korlátozható.

A gyógyintézet elhagyásának joga

WEBBeteg - Dr. Barcsai Tímea
2014-05-02 16:07

A betegnek a hazai jogszabályok szerint joga van a gyógyintézetet elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog bizonyos esetekben korlátozható, de csak a törvényben meghatározott okokból és módon.

A tájékoztatáshoz való jog

WEBBeteg - Dr. Barcsai Tímea
2014-04-30 12:05

A tájékoztatás a betegek egyik legalapvetőbb jogosultsága, amire akkor is igényt tarthat, ha a kezeléshez nem szükséges a beleegyezése, vagy épp cselekvőképtelen, vagy 16. életévét betöltött kiskorú.

A kapcsolattartás joga

WEBBeteg - Dr. Barcsai Tímea
2014-04-25 05:21

A beteg jogait a fekvőbeteg-gyógyintézetben meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja. Ennek részletes szabályait a fekvőbeteg-gyógyintézet házirendje határozza meg.

Az egészségügyi ellátáshoz való jog

WEBBeteg - Dr. Barcsai Tímea
2014-04-22 13:21

A magyar jogszabályok szerint minden betegnek joga van az életmentő beavatkozásokon túl az egészségi állapota által indokolt ellátáshoz, fájdalmának és szenvedéseinek csillapításához.