Újra kötelező lesz a kamarai tagság az egészségügyben

MTI
megjelent:

Csak az végezhet egészségügyi tevékenységet június elsejétől, aki szerepel a működési nyilvántartásban, és tagságot vállal valamelyik szakmai köztestületben az Országgyűlés hétfői döntése nyomán.

Az Országgyűlés 310 igen, 48 nem szavazat és egy tartózkodás mellett fogadta el Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter indítványát. A törvény április 1-jén lép hatályba, a munkavállalóknak ekkortól 60 napjuk van rá, hogy belépjenek valamelyik köztestületbe. Ez szakmájuktól függően lehet a Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) vagy a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK).

A köztestületi tagság kamarai tagdíj fizetését vonja maga után, amelynek felső határa a köztestület tagjaira vonatkozó minimálbérhez van kötve. A törvény a kamarai tisztségviselők díjazásának felső határát is megszabja. Eszerint bérezésük nem haladhatja meg a kormánytisztviselőkre vonatkozó bértábla alapján megállapítható - lényegében a helyettes államtitkári fizetésnek megfelelő - összeget.

Etikai kódex 2012-től

A jogszabály a kamarák által működtetett teljes körű független etikai rendszert ír elő. Ehhez a szakmai kamaráknak június és szeptember között - soron kívüli kamarai választások útján - új országos küldöttközgyűlést kell tartaniuk, elfogadva új alapszabályukat. Ezután legkésőbb október végéig meg kell alkotniuk új etikai kódexüket, amelyet 2012. január 1-jei hatályba lépését megelőzően 15 nappal közzé kell tenniük.

Az új szabályozás valamennyi hivatásgyakorlót érintően bővíti a kamarák szakmai, minőségbiztosítási feladatkörét, és kiterjeszti a szakmai kamarák véleményezési jogköreit. Így a jövőben ismét véleményezik a szakmai alkalmasság tekintetében a vezető állású egészségügyi dolgozók kinevezésére, felmentésre irányuló döntések tervezeteit.

Újraválasztás két további ciklusra

A törvény szerint a köztestületek országos elnökségének tagja nem lehet országgyűlési képviselő, köztisztviselő, kormánytisztviselő, állami vezető, polgármester, más kamara tisztségviselője, illetve párt tisztségviselője. Az egyeztetések során vitás pont volt a kormányzat és a kamarák között a tisztségviselők újraválaszthatóságának kérdése. A végső, törvénybe iktatott változat szerint a teljes körű kötelező kamarai tagság életbe lépése után bármely tisztségviselő további két ciklusra újraválasztható.

Réthelyi Miklós tavaly december 23-án nyújtotta be javaslatát arra vonatkozóan, hogy ismét állítsák vissza az egészségügyben a kötelező kamarai tagságot, amelyet 2006-ban töröltek el.

(MTI)

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.